Nurullah Ejder

Biography

Nurullah Ejder 1995 yılında Berlin’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini
Almanya’da tamamlamıştır. 9 yaşında hocası Nuri Karademirli ile müzik eğitimine
Kanun enstrümanıyla başladı.
2009’da Berlin Konzerthaus’da düzenlenen Young Euro Classic Festivali kapsamında
‘‘Vom Klang des Lebens im Spiegel der Hoffnung’’ etkinliğine Kanun sanatçısı olarak
katılım sağlamıştır.
Weimar’daki Alman Ulusal Tiyatrosunda (DNT) ‘‘Wüstenwind’’ Müzikali’nde görev
aldı.

Berlin Filarmoni’de ‘‘Fest der Kulturen’’ konser serisinde birçok konsere katıldı.
Burada, Simon Halsey ve Lior Shambadal gibi saygın şeflerle çalıştı.
Ayrıca, Berlin ve Sri Lanka’da Türk Büyükelçileri ve Başkonsoloslar tarafından
birçok müzikal etkinliklere ve festivallere davet edildi.
Alâeddin Yavaşça ve Halil Karaduman gibi duayen isimlerin masterclass
seminerlerine katıldı.
2016 yılında Venedik’te faaliyet gösteren Giorgio Cini Vakfı tarafından burs almaya
hak kazandı ve IISM’nin (Institute for Comparative Music Studies) Kudsi Erguner
önderliğinde düzenlediği ‘‘Birûn’’ seminerine katıldı. 1
2017’de İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon bölümünü kazandı.
Konservatuvar eğitimi boyunca Nail Yavuzoğlu, Feridun Öney ve Eray Altınbüken
gibi değerli isimler ile armoni, kontrpuan, kompozisyon ve makam teorisi üzerine
çalıştı.
2019 yılında Selanik’te düzenlenen ‘‘SKG Bridges’’ Festivali’ne bestekar olarak
katılmıştır. Burada güftesi Dr.Cahit Öney’e, bestesi kendisine ait olan
‘‘Âhu gibi bir baktı’’ isimli eseri seslendirildi.
Aynı yılın Ağustos ayında Renan Koen’in Çek Cumhuriyeti’nde düzenlemiş olduğu
‘‘March of the Music’’ etkinliğine katıldı.
Akabinde yayınlanan ilk bestesi olma özelliği taşıyan ‘‘Long Time Terezin’’ isimli 2
eserini bu projenin albümü için II.Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden insanlara
ithafen besteledi.
‘‘Her neye baksam’’ ve ‘‘Aldanma gönül sen onu âşık sanıyorsun’’ isimli beste
çalışmaları da yayınlanan yapıtlarından bazılarıdır . Bestecilik ve icracılığın yanı sıra 3
Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde Türk müziği seminerleri vermektedir.
Ayrıca Türkiye, Almanya, Hollanda, İran ve İsrail başta olmak üzere dünyanın farklı
ülkelerinde yaşayan kanun öğrencilerine ders vermektedir.